Inlägg av Andreas Sidkvist

Tillkännagivande! Vi får EU-stöd.

Glommersbär har beviljats stöd för bildande av en innovationsgrupp inom europeiska innovationspartnerskapet via Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Innovationsgruppen ska utveckla produkter och verksamhet baserad på innovativ förädling av bär och rotsaker.