Glommersbär en del av Glommers Miljöenergi AB

Vi tycker att bär ska plockas och förädlas lokalt och att arbetstillfällen och förtjänst ska stanna i bygden. Därför startade vi under 2014 Glommersbär, ett innovationsprojekt drivet av Glommers Miljöenergi AB med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten och i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Hushållningssällskapet. Från och med november 2015 drivs Glommersbär helt kommersiellt som en del av Glommers Miljöenergi ABs verksamhet.

En historisk tillbakablick

Under kristiden i början av 1900-talet reste flickor från Stockholm till Glommersträsk för att tjäna sig en slant genom att plocka blåbär och sälja till byns bärtork. De torkade blåbären såldes till försvaret bland annat för att piloterna skulle få i sig vitaminer och få bättre mörkerseende.

Runt byn plockas nuförtiden varje år många ton blåbär, lingon och hjortron utan att det ger nämnvärd sysselsättning eller inkomst till byn. Bärplockarna kommer ofta resande från avlägsna länder och uppehåller sig tillfälligt. Bären skickas oförädlade utomlands för att kanske återkomma i förädlad form, utan att vi får veta var de är plockade. Förädlingsvärdet för bär från Norr- och Västerbotten beräknas ligga på 600 miljoner kronor, varav det mesta hamnar utanför Sverige.

Nu är det dags att tänka nytt!

Välkommen att följa utvecklingen av Glommersbär här på hemsidan eller på Facebook.

Glommers Miljöenergi AB

Blåbärsflickor från Stockholm, Glommersträsk 1928