Glommersbär är nu KRAV-certifierade!

Glommers Miljöenergi AB som driver Glommersbär har nu blivit godkända enligt KRAV:s regler för certifierad produktion att rensa och förädla bär.

Så här står det bland annat i vårt certifikat:

Kiwa Sverige AB har vid revision konstaterat att

Glommers Miljöenergi AB

Storgatan 1, Glommersträsk

uppfyller Rådets förordning (EG) nr 834/2007 med tillämpningsföreskrifterna

(EG) nr 889/2008 och regler för KRAV certifierad produktion.

Certifikatet omfattar:

Rensning och förädling av bär.

I praktiken innebär det att marken inte får ha besprutats eller konstgödslats under minst tre år innan plockning. Det innebär också ett social ansvarstagande där  plockarnas villkor ska uppfylla ILO:s konventioner som är samma som gäller för Rättvisemärkt.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för KRAV-certifierade bär, 

Vårt certfikat är giltigt till och med 2016-02-20.

Snart hoppas vi kunna leverera våra första KRAV-certifierade bärprodukter!